www.cancerstiftelsen.se | Fredag, 5 Juni 2020 | [English]
Gunnar Nilssons Cancerstiftelse
Det går att komma längre.
Det går att rädda fler!

2009 fick följande tre forskningsprojekt anslag även för 2010


Helena Jernström, Lund
Kan normalvarianter av gener involverade i nedbrytning av bröstcancerläkemedel och hormoner samt patientens livsstil prediktera prognos och terpisvar hos
bröstcancerpatienter? ,
100 000

Jonas Manjer, Malmö
Vitamin-D and risk of breast cancer, 100.000

Anita Sjölander, Malmö
Inflammations inducerad cancer, 100.000